Dok kalo folavit untuk promil itu bagusnya yg 400mcg apa yg 1000mcg ya dok?