Berapa jam soflent minus boleh dipakai sehari. Apakah boleh lebih dari 10 jam?